content="BE"> ">
Pro-frit Pro-frit mobile frituur Steffi 0498/57 82 29, Niels 0495/75 03 17 http://pro-frit.be/contact.html
Cookies

Pro-frit,

 Als het echt lekker moet zijn!

Zo heeft U en wij tevreden  gasten!Onze mobiele frituur staat klaar voor uw feestje !Privacyverklaring

Geheimhoudingsverklaring

Pro team Ebvba Belgium, Bankei 8 te 2490 Balen, België (hierna “Pro team Ebvba” genoemd) is de ontwerper van www.Pro team Ebvba.be (“de Website”). Op deze Website verneemt u meer over Pro team Ebvba en over de producten en diensten die we aanbieden. Pro team Ebvba is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Pro team Ebvba verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.

Door het gebruik van de website www.Pro team Ebvba.be en alle andere websites en diensten van Pro team Ebvba, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacy verklaring.


Waarvoor gebruikt Pro team Ebvba uw persoonlijke gegevens?

•Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.

•Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.

•Als u solliciteert bij Pro team Ebvba, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om na te gaan of we een geschikte vacature hebben in onze organisatie.

•Als u journalist bent en u toegang wenst te krijgen tot onze now-how, dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te onderzoeken en om u toegang te verstrekken tot dit afgeschermde deel van de Website.

•Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Pro team Ebvba via de Website aanbiedt.Welke gegevens gebruikt Pro team Ebvba?

Welke gegevens gebruikt Pro team Ebvba?

•Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Pro team Ebvba de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.

•Als u toegang wenst tot Media Center, dan gebruiken we de gegevens die nodig zijn om een account voor u aan te maken. Deze gegevens worden tevens gebruikt om na te gaan of u een erkend journalist bent.

•De aanloggegevens worden opgeslagen met het oog op de veiligheid en om het gebruik van de Website te controleren en te evalueren. Deze aanloggegevens worden op een zodanige wijze opgeslagen dat het niet mogelijk is de persoon te traceren op wie ze van toepassing zijn.

•Als u gebruikmaakt van een link op deze Website naar een andere website en u persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel Pro team Ebvba heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Pro team Ebvba. Als er geen aangewezen persoon is om gevolg te geven aan dit verzoek, kan de webmaster dit laatste overmaken aan een officiële verdeler van Pro team Ebvba-merkproducten.

De gegevens die u ons meedeelt om u toegang te verstrekken tot de VPO, worden enkel door Pro team Ebvba gebruikt en worden niet aan derden onthuld tenzij dit nodig is voor controledoeleinden.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

Maakt Pro team Ebvba uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Pro team Ebvba voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De Website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten Pro team Ebvba. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt Pro team Ebvba uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

Pro team Ebvba gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Pro team Ebvba verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt Pro team Ebvba cookies op de Website?

De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Pro team Ebvba in staat het gebruik van de Website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.


Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Pro team Ebvba slaat de gegevens op op servers, die in Denemarken, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Pro team Ebvba toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegvens veilig bij Pro team Ebvba?

Pro team Ebvba heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht Pro team Ebvba de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Pro team Ebvba geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Pro team Ebvba u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Pro team Ebvba ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Pro team Ebvba verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Pro team Ebvba uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wij kunt u contact opnemen?

Aanvragen  kunnen worden ingediend via onze contactpagina of op het volgende adres:

Pro team Ebvba Belgium, Bankei 8 te 2490 Balen.


Pro team Ebvba verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Pro team Ebvba deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.

Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Pro team Ebvba uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.


contact

Bankei 8 Te Balen

Bel ons op voor

info of vragen.


Steffi

0498578229

Niels

0495750317


bel